ზამთრის ცივ და ქარიან ამინდში, ასე ტკბილად და თბილად ეძინათ

ზამთარში

ზამთრის ცივი ამინდისგან დასაცავად, რამდენიმე ცუგამ თავი ერთ-ერთი ბანკის ფილიალს შეაფარა და მშვიდად დაიძინა.

ფოტოების სოციალური ქსელის ჯგუფში - Spend 4 Seasons in Georgia-ში მომხმარებელმა, გაავრცელა.

„ზამთრის ცივ და ქარიან ამინდში ასე ტკბილად და თბილად ეძინათ....
გულგრილად ვერ ჩავუარე.... “, - წერს ფოტოების ავტორი.