ქვიზი

1671292596

შეამოწმე მეხსიერება, გახსოვს ბოროტი გმირები? - ქვიზი

თითქმის ყველა გმირს ჰყავს ანტიგმირი. ანტაგონისტი, რომელიც მთავარი, დადებითი პერსონაჟისგან რადიკალურად განსხვავებულია და სხვა მორალურ ნორმებს ემსახურება.გააკეთეთ ქვიზი და შეამოწმე, რამდენად კარგად გახსოვს ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებებისა თუ ფილმების მთავარი ანტაგონისტები