რატომ ხდება მიწისძვრები უფრო ხშირად ღამით - სეისმოლოგების განმარტება

მიწისძვრა


ბჰაბჰას ატომური კვლევის ცენტრის (ინდოეთი) სეისმოლოგებმა დაადგინეს, რომ მიწისძვრების რიცხვი უფრო მეტია, როდესაც მთვარე დედამიწასთან უფრო ახლოს არის ან სავსე მთვარის ღამეებში, როდესაც ის გავლენას ახდენს ტექტონიკური ფირფიტების მოძრაობაზე. მეცნიერებმა ასევე დაადგინეს, რომ დიდი მიწისძვრები უფრო ხშირად ხდება, როდესაც მთვარე პერიგეაზეა (დედამიწასთან ყველაზე ახლოს), ვიდრე მაშინ, როდესაც მთვარე პიკზეა (დედამიწიდან ყველაზე შორს). მიწისძვრები, რომლებიც ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს პერიგეული მთვარე სავსე მთვარესთან ერთად, ხშირად აღემატება 6 მაგნიტუდას, ამბობს დოქტორი კოლვანკარი, სეისმოლოგი ბჰაბჰას ატომური კვლევის ცენტრიდან.

მისი დასკვნები გამოქვეყნებულია New Concepts in Global Tectonics Bulletin-ში და ინდოეთის გეოფიზიკური კავშირის ჟურნალში. ამავე დროს, ამბობს კოლვანკარი, მიწისძვრების რაოდენობა და მათი ინტენსივობა მცირდება დღის განმავლობაში და ყველაზე დაბალი 15-16 საათზეა, შემდეგ კი იზრდება შუაღამემდე. 

„სეისმურობის ეს ტიპური დღის ნიმუში, როგორც ჩანს, თანმიმდევრულია მთელ მსოფლიოში, მიუხედავად პერიოდისა, სეზონისა, გრძედისა და სიღრმისა”, - თქვა კოლვანკარმა. BARC-ის სეისმოლოგებმა თავიანთი კვლევა დააფუძნეს 36 წლის განმავლობაში შეგროვებულ მონაცემებზე - 1973 წლიდან 2008 წლამდე - სხვადასხვა თვიური ეტაპების ანალიზით და განმეორებადი ფაზების იდენტიფიცირებით. ეს არ ნიშნავს, რომ მიწისძვრები არ შეიძლება მოხდეს დღის განმავლობაში, ამბობს კოლვანკარი, კორელაცია, რომელიც შეიძლება შეიქმნას არის ის, რომ მათი სიხშირე შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ღამით, სავსე მთვარის ფაზების დროს და როდესაც დედამიწის თანამგზავრი პერიგეზეა.