რისი შეტანის უფლება აქვთ აპლიკანტებს ეროვნულ გამოცდებზე - დეტალები

ტუში

ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლოვდება. ამასთან ერთად მატულობს აბიტურიენტების მღელვარება.

რა ზომის და რა ფერი უნდა იყოს საგამოცდო კალამი?

ეს არის შავი ფერის გელიანი (ე.წ. ტუშის) კალამი, რომელსაც 0,5-0,7 მმ. ბურთულიანი წვერი უნდა ჰქონდეს.

თუ აპლიკანტის კალამი არ შეესაბამება აღნიშნულ კრიტერიუმებს  ან მას თან არ აქვს მსგავსი კალამი, საგამოცდო ცენტრი უზრუნველყოფს მათ გელიანი კალმით. ასევე, თუ საგამოცდო პროცესში თქვენი კალამი დაზიანდა ან არ დაიტანება ქაღალდზე შეგიძლიათ დამკვირვებელს მისი გამოცვლა სთხოვოთ.