გამოცდები

მოუწევთ თუ არა აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას პირბადის ტარება

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს სამოქალაქო განათლების გამოცდით დასრულდება.


რა უნდა იქონიოს თან აბიტურიენტმა გამოცდაზე?


პირადობის/ბინადრობის

დამადასტურებელი დოკუმენტი ან

პასპორტი და საგამოცდო ბარათი.

სურვილის შემთხვევაში:
წყალი პლასტმასის ბოთლით;

საწერი კალამი შესაბამისი პარამეტრებით (გელიანი (ე.წ. ტუშის), შავი ფერის, 0,5-0,7 მმ. ბურთულიანი წვერით);
პირბადე.

გამოცდაზე არ შეიძლება მობილური ტელეფონისა და ნებისმიერი ელექტრონული ხელსაწყოს, მათ შორის გამორთულ მდგომარეობაში შეტანა.

დამატებითი ნივთების დატოვება შესაძლებელი იქნება ნივთების შესანახ სივრცეში.

წინა წელს კორონავირუსის გავრცელების გამო, სხვადასხვა რეგულაცია იყო დაწესებული, მათ შორის, აბიტურიენტებს უწევდათ

მთავარი სიახლეები