მიზეზები, თუ რატომ გესიზმრება ყოფილი

ძილი

ყოფილის დასიზმრებამ შეიძლება გამოიწვიოს ემოციების ფართო სპექტრი, ნოსტალგიიდან შფოთვამდე. მაგრამ რა დგას სინამდვილეში ამ სიზმრის უკან?


უახლესი წარსულის გავლენა

ხშირად ითვლება, რომ სიზმრები ასახავს ჩვენს აზრებს და გამოცდილებას. ამრიგად, სიზმარში ყოფილი შეყვარებულის ნახვა შეიძლება იყოს ბოლო შეხვედრების ან მის შესახებ საუბრების მარტივი შედეგი. ჩვენი ტვინი, რომელიც ამუშავებს ინფორმაციას, გვაწვდის მას ძილის დროს, მათ შორის იმ ადამიანების სურათებსა და სახეებს, ვინც მონაწილეობდა ჩვენს ცხოვრებისეულ მოვლენებში.

ემოციური კავშირი

ყოფილის ხშირი დასიზმრება შეიძლება მიუთითებდეს, რომ მასთან ემოციური კავშირი ჯერ კიდევ ძლიერია. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჯერ კიდევ გიყვართ ადამიანი ან მზად ხართ ურთიერთობის გამოსწორებისკენ. ეს უფრო იმაზე მიუთითებს, რომ თქვენში არის რაღაც გადაუჭრელი - უკმაყოფილება, გაუფასურება ან თუნდაც ფიზიკური დამოკიდებულება.
ხშირად ასეთი სიზმრები შეიძლება გამოწვეული იყოს მტკივნეული დაშორებით, როდესაც ადამიანს არ შეუძლია სრულად გათავისუფლდეს ამ გამოცდილებასთან დაკავშირებული უარყოფითი ემოციებისგან. ღალატი, წყენა ან ურთიერთობების დალაგების უუნარობა შეიძლება მრავალი წლის განმავლობაში დარჩეს ქვეცნობიერში და გამოვლინდეს სიზმრების მეშვეობით.

გრძნობა, რომელიც არ გაქრა

მაგრამ ასევე ხდება, რომ ყოფილზე სიზმრები მიუთითებს მასთან დაბრუნების ძლიერ სურვილზე. თუ ჯერ კიდევ გაქვთ ძლიერი გრძნობები თქვენი ყოფილის მიმართ და დაშორება არ იყო საბოლოო, თქვენმა ტვინმა შეიძლება დაამუშაოს ეს ინფორმაცია და გადააგზავნოს იგი თქვენს სიზმრებში.

ასეთ სიზმრებში ფარული მნიშვნელობის პოვნის სურვილი ხშირად იწვევს ინტერპრეტაციის სხვა წყაროებს. თუმცა, ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ ეს ინტერპრეტაციები ხშირად ძალიან აბსტრაქტულია და იშვიათად შეესაბამება ადამიანის რეალურ გამოცდილებას. ამგვარი ინტერპრეტაციების რწმენამ შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი მოვლენების მოლოდინი ან ზედმეტი იმედები.