ვინ მიიღებს სახელმწიფოსგან 300-ლარიან ვაუჩერს - მთავრობის ახალი ინიციატივა

300 000-მდე ფერმერი სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე სუბსიდიის ფარგლებში  300 ლარს მიიღებენ. 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის  სახელმწიფო პროგრამა იწყება.

პროგრამის ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე სუბსიდიის მოცულობა განისაზღვრა 1ჰა -ზე  300 ლარით. სუბსიდიას მიიღებენ  0.25 ჰა-დან - 1.25  ჰა-ს ჩათვლით მიწის  მესაკუთრეები/თანამესაკუთრეები.

პროგრამის ბიუჯეტი 35 მილიონ ლარს შეადგენს და მისით 300 000-მდე ფერმერი ისარგებლებს.

ბენეფიციარებს სუბსიდია სპეციალურ აგრობარათებზე ქულების სახით დაერიცხებათ, რომლის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებისთვის საჭირო საქონლის შესასყიდად შეეძლებათ.

პროგრამის დამტკიცების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს, ქვეყანაში სასოფლო - სამეურნეო სამუშაოების დროული და ეფექტური განხორციელების ხელშეწყობა, წარმოებისთვის საჭირო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და  აგრარული სამუშაოების მიმართულებით აქტივობის სტიმულირება.

სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის  სახელმწიფო პროგრამა დადებით გავლენას მოახდენს წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულების შემცირებაზე.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ბენეფიციარი ვალდებულია დარეგისტრირდეს ფერმერთა რეესტრში.  (ცხელი ხაზი 1501) - ინფორმაციას საქართველოს მთავრობა ავრცელებს.