ბავშვი დედამ საწოლში გარდაცვლილი ნახა, სტრესის შედეგად თავადაც დაიღუპა - ნათობიშვილების ოჯახს დახმარება სჭირდება

ნათობიშვილი

სამი თვის ბავშვი დედამ დილით საწოლში გარდაცვლილი ნახა, სტრესის შედეგად თავადაც დაიღუპა - მძიმე ისტორია უჯარმიდან ↓

ანგარიშის ნომრები 

#GE85BG0000000541372867

საქართველოს ბანკი

#GE23TB7455845061100086

თიბისი ბანკი

მიმღები: მაია არაყიშვილი