გადაამოწმეთ, რამდენად დაბინძურებულია ჰაერი თქვენს უბანში - სად არის “ძალიან ცუდი“ ვითარება

ჰაერი

რამდენად დაბინძურებულია ჰაერი თქვენს უბანში და სად არის ამ მხრივ ყველაზე მძიმე ვითარება.

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი ინფორმაციას ავრცელებს.

პორტალი ჰაერის ხარისხის უწყვეტ მონიტორინგს ახორციელებს.

რუკაზე, რომელზეც მონაცემებია დატანილი, ორი ტიპის აღმნიშვნელია, სწორედ მისი საშუალებით არის შესაძლებელი ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვება ადგილმდებარეობის მიხედვით.