განჩუკი

უკრაინელმა სტუდენტმა დიპლომი ფრონტის ხაზიდან დაიცვა

უკრაინელმა სტუდენტმა დიპლომი ფრონტის ხაზიდან დაიცვა და მაქსიმალური 5 ქულიდან, 4 მიიღო.

როგორც მისი ლექტორი, მიხაილ განჩუკი წერს, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ფრონტიდან ჩაერთო, მოსალოდნელი იყო ავტომატურად დაეწერათ მისთვის შეფასება, მაგრამ სტუდენტმა 4 ქულა მიიღო. 

მთავარი სიახლეები