ახალი ქიმიოიმუნოთერაპიის წყალობით, კიბოს რეციდივის დღეები დასრულდება - რა აღმოაჩინეს მეცნიერებმა

კიბო

მკვლევრებმა შეიმუშავეს ქიმიოიმუნოთერაპიის ახალი მიდგომა, რომელიც იყენებს სპეციალურ „ორმაგი მოქმედების ნანონაწილაკებს“, რათა დაბლოკოს Xkr8-ის აქტივობა სიმსივნურ უჯრედებში. ამის შესახებ ახალ კვლევაშია ნათქვამი. 

„ჩვენს ნანონაწილაკებს შეუძლიათ სიმსივნური უჯრედების მოკვლა და სიმსივნის საწინააღმდეგო აქტივობის გააქტიურება““,- ამბობს UPSP-ის უფროსი და პროფესორი. 

UPSP-ის მეცნიერებმა შეძლეს თაგვებში კიბოს სიმსივნის ზომის შემცირება კიბოს მკურნალობის ახალი მიდგომის გამოყენებით.

ცილა კიბოს რეციდივის უკან 

ქიმიოთერაპია გამორიცხავს თითქმის ყველა სიმსივნეს, მაგრამ კანცეროგენული უჯრედების სპეციალური მექანიზმი საშუალებას აძლევს მათ დატოვონ ნარჩენები და გამოიწვიონ სიმსივნის რეციდივი. მიმდინარე კვლევამ აჩვენა, რომ როდესაც ქიმიოთერაპიის პრეპარატი თავს ესხმის სიმსივნეს, იმუნოსუპრესანტი, რომელიც ცნობილია როგორც ფოსფატიდილსერინი (PS) გამოდის სიმსივნის შიდა უჯრედის მემბრანის შრედან.

ის იწყებს დაგროვებას უჯრედის ზედაპირზე და მოქმედებს როგორც დამცავი ფარი სიმსივნის დარჩენილი ნაწილისთვის. PS ხელს უშლის ქიმიოთერაპიულ პრეპარატს კიბოს უჯრედების მთლიანად მოსპობას. სწორედ ამიტომ რჩება ზოგიერთი კიბოს უჯრედის ნაშთები, რომლებიც შემდგომში ახალ სიმსივნეებს წარმოშობს.

პროფესორმა ლიმ და მისმა გუნდმა გაარკვიეს, რომ კიბოს განმეორების თავიდან ასაცილებლად, მათ უნდა შეაჩერონ PS მიგრაცია უჯრედის ზედაპირზე. მათ აღმოაჩინეს, რომ სიმსივნური უჯრედის ზედაპირზე PS-ის დაგროვებას რეალურად აკონტროლებს ცილა, სახელად Xkr8. საინტერესოა, რომ ამ თვის დასაწყისში გამოქვეყნებულმა კიდევ ერთმა კვლევამ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თაგვებში Xkr8 ცილის დათრგუნვა იწვევს „სიმსივნურ ეფექტს“.

ორმაგი მოქმედების ქიმიოიმუნოთერაპია 

არსებული ქიმიოთერაპიის მეთოდის შეზღუდვებისა და Xkr8 ცილის ქცევის შესწავლის შემდეგ, მათ შეიმუშავეს ახალი იმუნოთერაპიის მკურნალობა და გამოცადეს ის თაგვებზე.

მკვლევრებმა შექმნეს მრავალი ნანონაწილაკი მოკლე ჩარევის რნმ-ისა (siRNA) და FuOXP პრეპარატის კომბინაციით. siRNA მთლიანად მათ მიერ იყო შექმნილი და მისი მიზანი იყო Xkr8 ცილის წარმოების შეწყვეტა.

მკვლევარბი დააკვირდნენ თაგვების ორ ჯგუფს; პირველ ჯგუფს ჩაუტარდა ქიმიოიმუნოთერაპია (ნანონაწილაკებით), ხოლო მეორე ჯგუფი მკურნალობდა ჩვეულებრივი ქიმიოთერაპიით, რომელიც მოიცავდა მხოლოდ FuOXP-ს გამოყენებას. აღმოჩნდა, რომ PS-ის მოძრაობა მემბრანიდან სიმსივნური უჯრედის ზედაპირზე მნიშვნელოვნად შემცირდა პირველ ჯგუფში მიკუთვნებულ თაგვებში.

ზოგიერთ თაგვს მსხვილი ნაწლავის და პანკრეასის კიბოც კი ჰქონდა. ქიმიოიმუნოთერაპიულმა მკურნალობამ გამოიწვია კიბოს საწინააღმდეგო T უჯრედების წარმოების გაზრდა თაგვის ასეთ მოდელებში. გარდა ამისა, სიმსივნის ზომა შემცირდა თაგვებში, რომელმაც მიიღეს ორმაგი მოქმედების თერაპია.

„ჩვენმა კვლევამ შესაძლოა გამოიწვიოს ახალი ქიმიოიმუნოთერაპიის კომბინირებული თერაპიის შემუშავება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ტიპის კიბოს სამკურნალოდ, მათ შორის მსხვილი ნაწლავის და პანკრეასის კიბოს სამკურნალოდ“, - თქვა პროფესორმა ლიმ.

ორმაგი მოქმედების ქიმიოიმუნოთერაპია არის ახალი იმუნოთერაპიის მკურნალობისა და არსებული ქიმიოთერაპიის მიდგომის კომბინაცია. თუმცა, მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ ის ასევე შეიძლება გაერთიანდეს სხვა თერაპიის მეთოდებთან, როგორიცაა PD-1 იმუნოთერაპია.

კვლევითი სამუშაო, რომელიც ხაზს უსვამს ამ მკურნალობას, მეტწილად კონცეფციის დასტურია და მეტი უსაფრთხოების ტესტები და ტოქსიკურობის კვლევები უნდა ჩატარდეს, სანამ ის კლინიკურ კვლევებზე გადავა.