VIDEO: დიდი გართობა და დროსტარება პაატა გულიაშვილთან

პაატა გულიაშვილი

5 იანვარს დიდი გართობა და დროსტარება გელოდებათ პაატა გულიაშვილის შოუში