დაქორწინებული მამაკაცები უფრო მეტ ფულს შოულობენ, ვიდრე მარტოხელები - კვლევა

დაქორწინებული

HSE კვლევით ინსტიტუტში ჩატარებულმა სტატისტიკურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ დაქორწინებული მამაკაცები ზოგადად ბევრად მეტს გამოიმუშავებენ, ვიდრე მარტოხელა მამაკაცები. და მიუხედავად იმისა, რომ მკვლევრები განიხილავენ სხვადასხვა მიზეზს, თუ რატომ ხდება ეს, არის ერთი აშკარა მიზეზი: დაქორწინებულ მამაკაცს მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ოჯახის წინაშე.

კვლევებმა აჩვენეს, რომ ხელფასების მნიშვნელოვანი სხვაობაა დაქორწინებულ და მარტოხელა მამაკაცებს შორის. დაქორწინებული მამაკაცების მაღალი ხელფასი შეიძლება აიხსნას მრავალი მიზეზით. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ დაქორწინებულ მამაკაცს მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ოჯახის წინაშე. ის ცდილობს, უზრუნველყოს არა მხოლოდ თავისი მოთხოვნილებები, არამედ ცოლის და შვილებისაც.

კვლევებმა აჩვენა, რომ დაქორწინებულ მამაკაცებს უფრო ხშირად აქვთ დამატებითი სამუშაოები და წელიწადში საშუალოდ 400 საათით მეტს მუშაობენ, ვიდრე მარტოხელა მამაკაცები. ისინი ნაკლებ დროს უთმობენ დასვენებას, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ტოვებენ სამუშაოს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეცვალონ პროფესია. ეს აიხსნება იმით, რომ ქორწინების მომენტისთვის მამაკაცების უმეტესობა უკვე მორალურად მომწიფებულია, რათა პასუხისმგებელი იყოს ოჯახის წინაშე.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია დამსაქმებლების სურვილი, უპირატესობა მიანიჭონ დაქორწინებულ მამაკაცებს, დაქირავებისას და უფრო ხშირად წაახალისონ ისინი პრემიებით.