პრეზიდენტმა 9 მსჯავრდებული შეიწყალა

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პრეზიდენტმა 2023 წლის 13 იანვარს 9 მსჯავრდებული შეიწყალა, რომლებიც სრულად გათავისუფლდნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან.

შეწყალებული მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებებს დღესვე დატოვებენ.