3 ყველაზე კეთილი ზოდიაქოს ნიშანი

ასტროლოგია

ასტროლოგები ზოდიაქოს სამ ნიშანს ასახელებენ, რომლებიც ვარსკვლავებმა ყველაზე კეთილი გულით დააჯილდოვეს.

ვერ­ძი 

ასტროლოგების თქმით, ზო­დი­ა­ქოს პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნი ვერძი, ეგო­ის­ტია, მაგ­რამ ამას­თა­ნა­ვე, გუ­ლუხ­ვი და სა­ოც­რად გულ­კე­თი­ლი. მისი მთავარი გამოწვევა და­ჩაგ­რუ­ლე­ბის მფარ­ვე­ლო­ბა­ და უსა­მარ­თლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლაა. ასეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ვერ­ძს ვერაფერი შეაჩერებს. 

ლომი

ლომის იმედი უნდა ჰქონდეს ნებისმიერს. ზოდიაქოს ეს ნიშანი სუს­ტე­ბის მფარ­ვე­ლო­ბას ღ­მერ­თებს, ვინც მის გუ­ლამ­დე მი­აღ­წევს, გულ­წრფე­ლი თხოვ­ნი­თ. ლო­მე­ბი ვერ იტა­ნენ ჭორიკნებსა და მეწვრილმანეებს.

მერ­წყუ­ლი

ზოდიაქოს ეს ნიშანი ერთი შე­ხედ­ვით გულ­გრი­ლი ადა­მი­ა­ნის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებს. თუმ­ცა ეს ასე არ არის. მის კეთილ გულ­ში ნე­ბის­მი­ე­რის­თვის მო­ი­ძებ­ნე­ბა ად­გი­ლი.