ნაკვეთში შეჭრილი პირუტყვის დასაფრთხობი სისტემა - რა სიახლეს სთავაზობენ ფერმერებს?

ძროხა

ჰერბიციდების ამომცნობი და მონიტორინგის გასატარებელი რობოტია SwagBot. იგი მცირე ზომისაა, გადაადგილდება თითქმის ყველა ტიპის ზედაპირზე.

აქვს ასევე საქონლის ამომცნობი სისტემა, რომლის დახმარებითაც შემდეგ ცდილობს ნაკვეთში შეჭრილი პირუტყვი დააფრთხოს და დაიცვას კულტურა განადგურებისგან.