დღეიდან მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასები განისაზღვრება

წამლები

წამლებზე სახელმწიფომ რეფერენტული ფასები განსაზღვრა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაწესდა ღირებულების მაქსიმალური ზღვარი, რომელზე ძვირადაც მედიკამენტის რეალიზება დასჯადი გახდა.

ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, რეფერენტული ფასების დაწესება იმ რეფორმის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომლის მიზანიც მოქალაქეებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვის, თუ მედიკამენტების მიწოდებაა.