„ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი ბავშვის მამა არ იქნებოდა ჯანმრთელი იმ მომენტებში, როცა ერთად ვგეგმავდით ყოფნას“ - რას წერს ლიზა იასკო

იასკო

1 ივ­ნისს, ბავ­შვთა დაც­ვის დღეს, 32 წლის დე­პუ­ტატ­მა ელი­ზა­ვე­ტა იას­კომ დე­დო­ბას მი­უ­ძღვნა "მგრძნო­ბი­ა­რე პოს­ტი" "ინ­სტაგ­რამ­ზე", რო­მელ­შიც ბავ­შვს უკ­რა­ი­ნუ­ლი ფეს­ვე­ბი და მისი მა­მის უკ­რა­ი­ნუ­ლი გაგ­რძე­ლე­ბა უწო­და. ბავ­შვის სქე­სი იას­კოს არ და­უ­კონ­კრე­ტე­ბია და არც ის, რო­დის და­ი­ბა­და ბავ­შვი.

„ვე­რას­დროს წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, რომ ჩემი შვი­ლი და­ი­ბა­დე­ბო­და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის ომის ამ სა­ში­ნელ რე­ა­ლო­ბა­ში. ზა­ფხუ­ლის და­წყე­ბის დღეს უმე­ტე­სო­ბას ბოლო დღე­ე­ბი არ გვე­ძი­ნა. ზა­ფხულ­ზე არ ვფიქ­რობთ. ვფიქ­რობთ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის დაც­ვა­ზე. ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი, ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­საც, სამ­წუ­ხა­როდ, რუ­სე­თის ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი აგ­რე­სი­ის გამო სა­კუ­თარ სახ­ლში უსაფრ­თხო­ე­ბა არ აქვთ. ვე­რას­დროს წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, რომ ბავ­შვის მამა არ იქ­ნე­ბო­და თა­ვი­სუ­ფა­ლი და ჯან­მრთე­ლი იმ ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვან მო­მენ­ტებ­ში, როცა ერ­თად ვგეგ­მავ­დით ერ­თად ყოფ­ნას. ჩემი შვი­ლი ჩემი სიყ­ვა­რუ­ლია. მა­მის­თვის ჩვე­ნი შვი­ლი არის მისი უკ­რა­ი­ნუ­ლი ფეს­ვე­ბი და უკ­რა­ი­ნუ­ლი გაგ­რძე­ლე­ბა, რა­ზეც ოც­ნე­ბობ­და და სურ­და ჰყო­ლო­და, ამა­ყობ­და უკ­რა­ი­ნის მო­ქა­ლა­ქის პას­პორ­ტით. არას­დროს მი­ფიქ­რია, რომ ომის დროს ბავ­შვის გა­ჩე­ნა ნამ­დვი­ლად სა­ში­ნე­ლე­ბაა. სა­ში­ნე­ლი და ძა­ლი­ან შემ­ზა­რა­ვი ფიქ­რი მო­მა­ვალ­ზე. ყვე­ლა­ფე­რი სხვა­ნა­ი­რად წარ­მო­ვიდ­გი­ნეთ. ვი­თა­რე­ბა და რე­ა­ლო­ბა სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იყო. ის, რაც მე გან­ვი­ცა­დე ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, არის სა­ში­ნე­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ცალ­კე წიგ­ნებ­ში და ტრი­ლე­რებ­ში აღ­წე­რას იმ­სა­ხუ­რებს. სა­ში­ნე­ლე­ბე­ბია და შენ მარ­ტო ხარ. და იბ­რძო­ლე იმის­თვის, რი­სიც გჯე­რა. თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­სა და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბა­ში. თქვენ კი მარ­ტო ხართ ბავ­შვთან ერ­თად. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ბავ­შვს მშობ­ლე­ბის­გან - მხო­ლოდ შენ ჰყავ­ხარ. მხო­ლოდ შენ ხარ ახ­ლოს - დედა, რო­მე­ლიც ას­რუ­ლებს რო­გორც დე­დის, ასე­ვე მა­მის ორ ფუნ­ქცი­ას. შენ მარ­ტო ხარ, მაგ­რამ ახლა შენ­ნა­ი­რი ათა­სო­ბით უკ­რა­ი­ნე­ლი ქა­ლია, რომ­ლებ­მაც იცი­ან რა არის ბრძო­ლა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის და ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­მავ­ლის­თვის. მე ყო­ველ­თვის მჯე­რო­და, რომ ჩვენ ვართ ის თა­ო­ბა, რო­მე­ლიც სა­მუ­და­მოდ შეც­ვლის ქვე­ყა­ნას და გაგ­ვა­თა­ვი­სუფ­ლებს ყო­ველ­გვა­რი მცდე­ლო­ბის­გან, გვა­ი­ძუ­ლოს ტყვე­ო­ბა­ში ვი­ცხოვ­როთ! რა თქმა უნდა, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ამის მას­შტა­ბის წარ­მოდ­გე­ნა, მით უმე­ტეს, როცა ეს უკვე გვე­ხე­ბა არა მხო­ლოდ ჩვენ, არა­მედ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას. ჩვე­ნი - ქა­ლე­ბის მხრებ­სა და გუ­ლებ­ზე ბევ­რმა გან­საც­დელ­მა გა­და­ი­ა­რა. ქედს ვიხ­რი ყვე­ლა უკ­რა­ი­ნე­ლი ქა­ლის წი­ნა­შე, რო­მე­ლიც ახლა ღა­მით იღ­ვი­ძებს, იცავს თა­ვის მი­წას თა­ვი­სი შრო­მი­თა და ზრუნ­ვით, იცავს შვი­ლებს ყო­ველ­დღე. მე ერთ-ერთი მათ­გა­ნი ვარ. მე დედა ვარ. მე ვარ უკ­რა­ი­ნე­ლი დედა. უკ­რა­ი­ნე­ლი ბავ­შვის დედა ვარ. ჩვენ კი, უკ­რა­ი­ნე­ლი დე­დე­ბი, ახლა ვი­ცავთ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის თა­ო­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც მშობ­ლე­ბის­გან და­ი­ბად­ნენ, უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბის თა­ვი­სუ­ფა­ლი სუ­ლი­თა და გუ­ლით! დაე, ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი იყ­ვნენ და­ცუ­ლე­ბი!"- წერს იას­კო.

 

ცნობისთვის, ლიზა იასკომ და საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა 2021წელს  სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს  ვიდეო, სადაც განაცხადეს, რომ მათ ერთობლივი ოჯახი აქვთ.
"დღეს მე და ლიზა იასკო ვართ ერთად, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ერთობლივი ოჯახი, ჩვენ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს ჩვენი ამბავი და გვისურვოს ბედნიერება" - ამბობდა მიხეილ სააკაშვილი გავრცელებულ ვიდეოში.

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa Yasko (@lisa_yasko)