დღეს, სასწაულმოქმედი ხატის „სამი სიხარულის“, ხსენების დღეა – რა ლოცვა უნდა წავიკითხოთ

ხატი სამი სიხარული

8 იანვარი დიდი სასწაულმოქმედი ხატის, „სამი სიხარულის“, ხსენების დღეა. გაეცანით დღეს წასაკითხ ლოცვას.

„წმიდისაგან ხატისა შენისა გარდამომდინარე სიხარული გამოუთქმელი აღავსებს გულთა ყოველთა ღუთისმოსავთა დედათა, რომელთა კეთილად მოჰმადლენ ქმარნი და შვილნი და ყოველნი მონაგებნი მათნი. ჰოი, ყოვლადწმიდაო დედუფალო ქუეყანისაო, ყოვლადძლიერო სიხარულევანო, მარადის ქალწულო დაუცხრომელად პატივისმცემელნი შენნი, დაიცევ და დაიფარე

ეცადეთ, არავინ დარჩეთ ამ წყალობის გარეშე, ამ დიდებული ხატის წინაშე. დედაღვთისას შევავედროთ ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობა, მათი დაცვა ჯანმრთელობა და ბედნიერება, წინსვლა, რათა მშვიდობა და წყალობა იყოს ჩვენს ოჯახებში“.

ასევე ნახეთ:

VIDEO: ემოციური კადრები - როგორ აღნიშნეს შობის დღესასწაული ერკეთის დედათა მონასტერში

მიწისძვრიდან 5 დღის შემდეგ, 90 წლის ქალი ნანგრევებიდან ცოცხალი ამოიყვანეს (იაპონია)