სამწუხაროდ, სტრასბურგის სასამართლომ მტკიცების ტვირთი სახელმწიფოზე არ გადაიტანა - მაჩალიკაშვილის ადვოკატი

სტრასბურგი

სამწუხაროდ, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მტკიცების ტვირთი სახელმწიფოზე არ გადაიტანა, - ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“, რომელმაც მაჩალიკაშვილების ოჯახის სახელით, ევროსასამართლოში განაცხადი ევროპის ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების ცენტრთან (EHRAC) ერთად წარადგინა.

„სიცოცხლის უფლების შინაარსობრივი დარღვევა სასამართლომ ვერ დაადგინა, რადგან, როგორც თავად უთითებს, გამოძიება იმდენად ხარვეზიანი იყო, რომ საქმეზე მტკიცებულებების სათანადო შეფასება შეუძლებელი გახდა. სამწუხაროდ, სასამართლომ მტკიცების ტვირთი, სახელმწიფოზე არ გადაიტანა, რაც პალატის ერთ-ერთი მოსამართლის მხრიდან განსხვავებული აზრის დაწერის საფუძველიც გახდა.

ამასთანავე, სასამართლომ არ განიხილა მე-3 მუხლით დაკავშირებული უფლებები (წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა) ასევე, ცალკე არ განუხილავს 13-ე მუხლი (უფლება ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის შიდა საშუალებებზე), რადგან მისი აზრით, არსებითი საკითხები მე-2 მუხლის ქვეშ უკვე შეფასებული იყო“, - აცხადებს თამთა მიქელაძე.