22:59 | 2021-04-16 ავტორი: ზურა დვალაშვილი

რა გავლენას ახდენს ძლიერი ფიზიკური აქტივობა სიკვიდილობაზე – ექიმი ზაზა თელია საინტერესო ინფორმაციას აქვეყნებს

რა გავლენას ახდენს ძლიერი ფიზიკური აქტივობა სიკვიდილობაზე – ექიმი ზაზა თელია საინტერესო ინფორმაციას აქვეყნებს

ექიმი ზაზა თელია სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს და ფიზიკურ აქტივობასა და სიკვდილიანობის  შემცირებას შორის კავშირზე საუბრობს.

 

“აშშ-ში ჩატარებული 10 წლიანი საინტერესო კოჰორტული კვლევა – 403 681 ზრდასრულ ადამიანებზე (საშუალო ასაკი 43 წელი)

 

შეკითხვა: არის თუ არა ძლიერი ფიზიკური აქტივობა დაკავშირებული სიკვდილობის უფრო მეტად შემცირებასთან, ვიდრე საშუალო ფიზიკური აქტივობა?

 

განმარტება: ძლიერ ფიზიკურ აქტივობაში იგულისხმება ძლიერი გაოფლიანება და გულისცემის სიხშირის და სუნთქვის სიხშირის ძლიერ მატება, ხოლო საშუალო ფიზიკური აქტივობა – მცირედ გაოფლიანება და გულისცემის და სუნთქვის სიხშირის მცირედით მატება.

 

Moderate physical activity was defined as activity that causes light sweating or slight increases in heart or breathing rates, and vigorous physical activity was defined as activity that causes heavy sweating or large increases in heart or breathing rates.

 

დასკვნა:
10 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა 37 000 სიკვდილის შემთხვევა.
კვლევაში მონაწილეთა 1/3 არ იყო არც საშუალო და არც ძლიერ ფიზიკურ აქტივობაში. (One third of participants reported no moderate or vigorous activity)

 

მონაწილეებს საშუალო ან ძლიერი ფიზიკური აქტივობით ჰქონდათ უფრო დაბალი რისკი სიკვდილის ვიდრე იმ მონაწილეებს ვინც საერთოდ არ იყვნენ ფიზიკურად აქტიურები.

 

ხოლო საერთო მაჩვენებლის შედარებისას – საშუალო vs ძლიერი ფიზიკური აქტივობა:
ძლიერ ფიზიკურ აქტივობას ჰქონდა უფრო დაბალი რისკი ყველა ტიპის სიკვდილის შემცირების მხრივ ვიდრე საშუალო ფიზიკურ აქტივობას.

 

მაგალითად:
მონაწილეთა >50% ძლიერი ფიზიკური აქტივობით ჰქონდათ – 17%-ით დაბალი სიკვდილის რისკი.
მონაწილეებს – 150-დან 300 წუთამდე ფიზიკური აქტივობით კვირაში, რომელიც მოიცავდა სულ მცირე 150 წუთ ძლიერ ფიზიკურ დატვირთვას – Ჰქონდათ ყველაზე დაბალი სიკვდილის რისკი.

 

დასკვნა:
კლინიცისტების და ჯანდაცვის სპეციალისტების მხრიდან უნდა გაიცეს რეკომენდაცია – კვირაში 150 წუთი ან მეტი საშუალოდან-ძლიერი ფიზიკური აქტივობის (MVPA) აგიტაციისა, ასევე რეკომენდაცია ძლიერი ფიზიკური აქტივობის (VPA) პოტენციური სარგებლის შესახებ – საზოგადოების ჯანმრთელობის მაჩვენებლის მაქსიმალურად გასაზრდელად, რაც პროპორციულად შეამცირებს ჯანდაცვის ხარჯებს.”, – წერს ზაზა თელია.

ავტორი: ზურა დვალაშვილი


X