12:58 | 2020-03-25 ავტორი: მიხეილ ჯანგიშერაშვილი

შეამოწმეთ, რამდენად კარგად ხართ ინფორმირებული კორონავირუსის შესახებ

X