18:36 | 2020-05-25 ავტორი: მიხეილ ჯანგიშერაშვილი

ადამიანების 94%-ს არ შეუძლია გამოიცნოს მსოფლიოს 15 უმნიშვნელოვანესი პიროვნება – ქვიზი

ადამიანების 94%-ს არ შეუძლია გამოიცნოს მსოფლიოს 15 უმნიშვნელოვანესი პიროვნება – ქვიზი></div><div
class=has-content-area data-url=https://primetime.ge/quiz/adamianebis-94-s-ar-sheudzlia-gamoitsnos-msoflios-15-umnishvnelovanesi-pirovneba-qvizi/ data-title=

დატოვე კომენტარი

X