„დავუბრუნოთ მცირეწლოვან შვილებს დედა“ - 31 წლის გოგოს დახმარება ესაჭიროება

18:33 06-07-2019
1027

31 წლის თამ­თა ბერ­ბი­ჭაშ­ვილს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ახალგაზრდა გოგოს მწვა­ვე მი­ე­ლობ­ლას­ტუ­რი ლე­ი­კე­მია და­უდ­გი­ნდა.

„უსაყ­ვარ­ლეს გო­გო­ნას, მე­გო­ბარს, დე­დას რა­მდე­ნი­მე დღის წინ უმძიმესი და­ა­ვა­დე­ბა მწვა­ვე მი­ე­ლობ­ლას­ტუ­რი ლე­ილ­კე­მია და­უდ­გინ­და. ეს დი­აგ­ნო­ზი ყვე­ლას­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი იყო. თამ­თას სას­წრა­ფოდ ქი­მი­ო­თე­რა­პია ესა­ჭი­რო­ე­ბა, ამის­თვის პირ­ველ ეტაპ­ზე 35 000$ სა­ჭი­რო.

გთხოვთ, დაგ­ვეხ­მა­როთ ამ თან­ხის შეგ­რო­ვე­ბა­ში, რათა მკურ­ნა­ლო­ბა ჩა­ტარ­დეს. გადარჩეს თამ­თა და და­უბ­რუნ­დეს თა­ვის მე­გობ­რებს, ოჯახს და პირ­ველ რიგ­ში თა­ვის მცი­რე­წლო­ვან შვილს. ყვე­ლა წუთს და ლარს დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს“ - ნათ­ქვა­მია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

დახ­მა­რე­ბის მსურ­ვე­ლებს თან­ხის ჩა­რი­ცხვა შე­უძ­ლი­ათ სა­ბან­კო ან­გა­რიშ­ზე:

სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი - GE65BG0000000736150100

მიმ­ღე­ბი: თამ­თა ბერ­ბი­ჭაშ­ვი­ლი