12:26 | 2021-10-20 ავტორი: Prime Time

„მოლნუპრავირი” – რა უნდა ვიცოდეთ კოვიდის ახალ სამკურნალო პრეპარატზე, რომელიც FDA-სგან ავტორიზაციას ელოდება

„მოლნუპრავირი” – რა უნდა ვიცოდეთ კოვიდის ახალ სამკურნალო პრეპარატზე, რომელიც FDA-სგან ავტორიზაციას ელოდება

კორონავირუსის პანდემიის დაწყებიდან თითქმის ორი წლის თავზე მეცნიერები ვირუსის სამკურნალო ახალი პრეპარატის, „მოლნუპრავირის“ შესახებ ალაპარაკდნენ.

 

პრეპარატის კვლევა ფარმაცევტულმა კომპანიამ, Merck & Co-მ ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო. როგორც მკვლევარები აცხადებენ, მედიკამენტს შეუძლია ინფიცირებულ პაციენტებში ჰოსპიტალიზაციისა და ლეტალობის რისკი საგრძნობლად შეამციროს.

 

Merck & Co-მ „მოლნუპრავირის“-ის ავტორიზაციის საკითხზე FDA-სგან (აშშ-ის სურ­სა­თი­სა და წამ­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცია) უკვე მიმართა.

 

|რა უნდა ვიცოდეთ „მოლნუპრავირის“ შესახებ

 

„მოლნუპრავირი“ ანტივირუსული პრეპარატია. მედიკამენტი ორგანიზმში შეღწევისას შემდეგნაირად მოქმედებს: ვირუსს რეპლიკაციის (გამრავლების) პროცესში ხელს უშლის და მის რნმ-ში გარკვეული ცვლილებების შეაქვს. ამის შედეგად კი ვირუსი ძალას კარგავს და ისეთი მასშტაბით ვეღარ ედება ორგანიზმს, როგორც თავდაპირველად. ეს კი შესაძლებლობას იძლევა ადამიანებმა კოვიდინფექციაც ისეთივე ბუნებრივად გადაიტანონ როგორც სეზონური გრიპი.

 

მედიკამენტს კაფსული ფორმა აქვს და დამტკიცების შემთხვევაში კოვიდინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბის­თვის პირ­ვე­ლი სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბა იქ­ნე­ბა, რომ­ლის მი­ღე­ბა­საც ისინი ორა­ლუ­რი გზით შეძ­ლე­ბენ.

 

თავდაპირველად, 2020 წელს პრეპარატის გამოცდა ცხოველებზე დაიწყეს. კვლევამ აჩვენა, რომ მედიკამენტმა ვირუსის გადაცემისა და ინფიცირების შემთხვევაში ფილტვების დაზიანების რისკს საგრძნობლად ამცირებს.

 

 

„მოლ­ნუპ­რა­ვი­რის“ კაფ­სუ­ლა გა­მოს­ცა­დეს ისეთ კო­ვი­დი­ან პა­ცი­ენ­ტებ­ზე, რო­მელ­თაც ჰქონ­დათ დი­ა­ბე­ტი, გულ­სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და ჭარ­ბწო­ნი­ა­ნო­ბა. ცდე­ბის შე­დე­გად დამ­ტკიც­და, რომ წამ­ლის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, და­მა­ტე­ბი­თი მკურ­ნა­ლო­ბა აღარ იყო სა­ჭი­რო, ხოლო ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბა 50%-ით შემ­ცირ­და.

 

ცდებ­ში 762-ი არავაქცინირებული პაციენტი მონაწილეობდა. ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა ნა­წი­ლი (14%) „მოლ­ნუპ­რა­ვი­რის“ ნაც­ვლად პლა­ცე­ბოს იღებ­და. იმ პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რომ­ლებ­მაც „მოლ­ნუპ­რა­ვი­რი“ კაფ­სუ­ლა მი­ი­ღეს, არ­ცერ­თი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტი არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა. ხოლო პლა­ცე­ბოს მიმ­ღებ­თა­გან 8 ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა.

 

Merck & Co-ს ვიცე-პრე­ზი­დენტის, დილ ლის გან­ცხა­დე­ბით, „მოლ­ნუპ­რა­ვირ­მა“ მო­ლო­დინს გა­და­ა­ჭარ­ბა და იმა­ზე კარ­გი შე­დე­გე­ბი მი­ი­ღეს, ვიდ­რე ელოდ­ნენ.

 

|„მოლნუპრავირის“ დადებითი მხარეები

 

კოვიდით დაინფიცირების შემთხვევაში, წამლის მიღება პაციენტს სახლშივე, ჰოსპიტალიზაციის გარეშე, შეეძლება. ეს კი შვება იქნება ერთი მხრივ ინფიცირებულისთვის, მეორე მხრივ კი გადატვირთული ჯანდაცვის სისტემისთვის.

 

ამ მედიკამენტის მთავარი ღირებულება ისაა, რომ მისი მიღება სახლიდან გაუსვლელად შეგეძლებათ. აღარ იქნება საჭირო საავადმყოფოებში სიარული. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი პანდემიის მსვლელობაზე ძალიან დიდი ზეგავლენას იქონიებს“,- განაცხადა კომპანია Merck-ის ინფექციური დაწესებულების ვიცე-პრეზიდენტმა ნიკოლას კარტსონისმა.

 

აღსანიშნავია, მედიკამენტის ღირებულებაც ($700), რომელიც საკმაოდ ხელმისაწვდომი იქნება ღარიბი ქვეყნებისთვისაც.

 

 

|რამდენად უსაფრთხოა

დიახ.

 

ჩატარებული კვლევის განმავლობაში მონაწილეებში არანაირი გვერდითი ეფექტი არ გამოვლენილა.

 

|რას უნდა ველოდოთ

 

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ FDA-ის წამ­ლის­თვის ჯერ ავ­ტო­რი­ზა­ცია არ მი­უ­ნი­ჭე­ბია, Merck & Co-მ უკვე და­ი­წყო “მოლ­ნუპ­რა­ვი­რის” წარ­მო­ე­ბა. რის­კის მი­უ­ხე­და­ვად, კომ­პა­ნია დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ ისი­ნი ლი­ცენ­ზი­ას მი­ი­ღე­ბენ და 2021 წლის ბო­ლომ­დე მათ უკვე 10 მი­ლი­ო­ნი სამ­კურ­ნა­ლო კურ­სის­თვის სა­ჭი­რო დოზა ექ­ნე­ბათ წარ­მო­ე­ბუ­ლი.

 

აშშ-ის მთავ­რო­ბა­ში აცხა­დე­ბენ, რომ “მოლ­ნუპ­რა­ვი­რი” მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს­თვის იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. Merck & Co კი ითა­ნამ­შრომ­ლებს მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის მწარ­მო­ე­ბელ კომ­პა­ნი­ებ­თან, რათა და­ბა­ლი ფე­ნე­ბის­თვი­საც იყოს მისი შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

 

მედიკამენტზე ჩატარებულ კვლევის შედეგებს დადებითად გამოეხმაურა აშშ-ს მთავარი ინფექციონისტი, ენტონი ფაუჩი.

 

„ეს ყველაფერი ნამდვილად იმედისმომცემია. ახლა აუცილებელია დაველოდოთ FDA-ის დასკვნას, რათა საბოლოოდ დავრწმუნდეთ, რომ მედიკამენტი უსაფთხოა“,- განაცხადა ფაუჩიმ.

 

დიდი ალბათობით წა­მალ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ბო­ლოო დას­კვნას FDA 2021 წლის ბო­ლოს­თვის გა­მო­აქ­ვეყ­ნებს და მე­დი­კა­მენ­ტის შე­სა­ხებ უფრო მეტი ინფორმაცია გახდება ცნობილი.

 

მომზადებულია Independent-ის მიხედვით

ავტორი: ნინი ტაველიძე, საინფორმაციო სააგენტო PTN.ge

ავტორი: Prime Time

X