17:53 | 2020-10-08 ავტორი: Prime Time

„გემუდარებით, სიკვდილისთვის ნუ გამიმეტებთ!” – 35 წლის ნანა ნიკურაძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება

„გემუდარებით, სიკვდილისთვის ნუ გამიმეტებთ!” – 35 წლის ნანა ნიკურაძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება

სამტრედიაში მცხოვ­რებ 35 წლის ნანა ნი­კუ­რა­ძეს, რომელ­საც მო­ტო­ნეირონის და­ა­ვა­დე­ბა და­უდ­გინ­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა სჭირდება. იგი 8 წე­ლია ამ ავად­მყო­ფო­ბით იტან­ჯე­ბა.

 

ნა­ნას უჭირს გარ­კვე­ვით საუბარი, ნერ­წყვი­სა და ლუკ­მის ჩაყ­ლაპ­ვა. წო­ნა­ში კა­ტას­ტრო­ფუ­ლად იკ­ლებს.

 

და­ა­ვა­დე­ბა ჩემში, ჩემ­ზე ძლი­ე­რი აღ­მოჩ­ნდა. ია­რა­ღი (ფული), რომ­ლი­თაც შე­მიძ­ლია და­ვა­მარ­ცხო, აღარ მაქვს. ამი­ტომ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის წი­ნა­შე ვიჩოქებ და ვი­თხოვ დახ­მა­რე­ბას, რომ მა­ჩუ­ქოთ სი­ცო­ცხლე. სამ­კურ­ნა­ლოდ სა­ზღვარ­გა­რეთ მირ­ჩი­ეს წასვლა, რისი სა­შუ­ა­ლე­ბაც ჩემს ოჯახს, არა აქვს. გთხოვთ, ამ მძი­მე გან­საც­დელ­ში ნუ მი­მა­ტო­ვებთ. გთხოვთ, მა­ჩუ­ქოთ სი­ცო­ცხლე!” – ამ­ბობს ნანა ნი­კუ­რა­ძე, – ამბობს ნანა.

 

დასახმარებლად თანხა „სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის“ ანგარიშზე ჩარცხეთ:

 

ბან­კის კოდი: BAGAGE22;

 

ან­გა­რი­შის ნო­მე­რი: GE83BG0000000601697300;

 

მიმ­ღე­ბი: მა­რი­ნა ზა­ქა­რი­ა­ძე (დედა)

ავტორი: Prime Time


X