09:52 | 2020-08-15 ავტორი: ალექსი ქამადაძე

დღეიდან ფულადი დახმარების მისაღებად აქ უნდა დარეგისტრირდეთ – daxmareba.moh.gov.ge

დღეიდან ფულადი დახმარების მისაღებად აქ უნდა დარეგისტრირდეთ – daxmareba.moh.gov.ge

​ნულიდან 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად, მშობლებს სპეციალურ პორტალზე – daxmareba.moh.gov.ge რეგისტრაციის გავლის შესაძლებლობა დღეიდან აქვთ.

 

რეგისტრაციის შესახებ შესაბამისი ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე: moh.gov.ge და ელექტრონულ პორტალზე – daxmareba.moh.gov.ge

 

ელექტრონულ პორტალზე უნდა განთავსდეს შემდეგი სახის ინფორმაცია:

 

ბავშვის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი;

 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი;

 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელზე კომერციულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები (ბანკის ანგარიშის ნომერი);

 

საკონტაქტო მობილური, რომელზეც მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გაიგზავნება.

 

დღეიდან რეგისტრაცია იწყება - როგორ და სად უნდა დარეგისტრირდეთ 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად
2020-08-14დღეიდან რეგისტრაცია იწყება - როგორ და სად უნდა დარეგისტრირდეთ 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად

 

იმ შემთხვევაში, თუ იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ვერ ხდება ბავშვსა და მშობელს შორის ურთიერთკავშირის დადასტურება, მშობელმა ელექტრონულ პორტალზე ბავშვის დაბადების მოწმობა უნდა ატვირთოს.

 

ელექტრონულ პორტალზე შევსებული განაცხადით, მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ადასტურებს შევსებული მონაცემების სისწორეს.

 

სოციალური დახმარება ბავშვის ერთ-ერთი მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ელექტრონულ პორტალზე განცხადების შევსების შემდეგ გაიცემა.

 

ნულიდან 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად, მშობლებს რეგისტრაციის გავლა 15 აგვისტოდან პირველ დეკემბრამდე შეეძლებათ.

 

დახმარების მიღება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე წლის სექტემბრიდან.

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე – 15 05.

ავტორი: ალექსი ქამადაძე

0
კომენტარი - +

სხვა სიახლეები

X